Doradztwo:

  • Świadczymy usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych.
  • Doradzamy w przygotowaniu procedur przetargowych oraz w ich przeprowadzaniu.
  • Dokonujemy oceny wzorcowych dokumentów przetargowych, w tym regulaminów udzielania zamówień publicznych.
  • Przeprowadzamy kontrole udzielania zamówień publicznych. 

Zastępstwo:

  • Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Fotolia_62203512_Subscription_Monthly_Mjpg

Kwartalnik PZP:

  • "Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych" został założony przez Instytut Zamówień Publicznych w 2004 r. W latach 2004-2007 Kwartalnik PZP był wydawany przez Instytut Zamówień Publicznych
  • Od 2008 r. Kwartalnik PZP jest wydawany przez Wydawnictwo C.H. Beck we współpracy z Instytutem Zamówień Publicznych.
  • Kwartalnik PZP jest czasopismem naukowym - został umieszczony w części B wykazu czasopism naukowych pod poz. 1273. Za publikację w Kwartalniku PZP przyznawane są 4 punkty.
  • Redaktorem Naczelnym Kwartalnika PZP jest Prof. Ryszard Szostak.