Instytut Zamówień Publicznych

Wicik Wiśniewski Sp. z o. o.

 

Adres do doręczeń:

ul. Króla Jana Sobieskiego 48

96-330 Puszcza Mariańska

KRS: 0000201303
NIP: 527-242-76-37
REGON: 015679230