Wybrane konferencje naukowe:

 • Konferencja: „Zamówienia publiczne w Polsce i Unii Europejskiej”, Instytut Zamówień Publicznych (współorganizator), Kraków dnia 22.06.2004 r.,
 • Seminarium: "Zastosowanie narzędzi elektronicznych w środowisku zamówień publicznych jako środek przeciwdziałania zjawisku korupcji w Polsce - stan obecny i propozycje na przyszłość", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, dnia 13.10.2005 r.
 • Seminarium: "Internet jako środek walki z korupcją usługi publiczne on-line", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa dnia 22.02.2006 r.
 • Konferencja: "Zamówienia publiczne w teleinformatyce po nowelizacji ustawy", Business Centre Club, Warszawa 28.06.2006 r.
 • Seminarium: "Zapobieganie zjawisku korupcji w zamówieniach publicznych w Polsce”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa dnia 23.11.2006 r. (moderator seminarium),
 • Konferencja: „Regiony Przyszłości - wykorzystanie funduszy strukturalnych dla rozwoju w Polsce", Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych, Warszawa dnia 26.06.2007 r.,
 • Konferencja: „Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych.”, Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 21.11.2007 r.
 • Konferencja: „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych”, Katedra Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Urząd Zamówień Publicznych, Instytut Zamówień Publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Kraków 11-12.12.2008 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej, czerwiec 2010.
 • IV Konferencja Naukowa ,,Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne”, czerwiec 2011.
 • VI Konferencja Naukowa ,,Kontrola zamówień publicznych”; Wrocław 17-18 czerwca 2013.
 • Konferencja: „Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki”, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Warszawa 17.03.2014 r.
 • Konferencja: "Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 - trudności i wątpliwości praktyki", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 14.03.2016 r.
 • Konferencja: "Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017 - trudności i wątpliwości praktyki", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 13.03.2017 r.
 • Konferencja: "Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018 - trudności i wątpliwości praktyki", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 05.03.2018 r.